Menu
home
>>
โครงการกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนน เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวร (วันกองทัพไทย)
จิตอาสา

วันที่ 18 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา ร่วมโครงการกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนน เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวร (วันกองทัพไทย) โดยมี นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว  ณ ถนนเฉลิมพระเกียรติ อำเภอแปลงยาวทางหลวงชนบท 3026 (ทุ่งสะเดา – บางบ่อ)

จิตอาสา

จิตอาสา

จิตอาสา

Scroll Up Skip to content